Over ons


 

Taal in de Schoonmaak verzorgt taallessen Nederlands op de werkvloer aan medewerkers van schoonmaakbedrijven door heel Nederland. Daarbij staat u als opdrachtgever centraal. Wij zoeken samen met u naar een geschikte training en maken het u tijdens het traject zo gemakkelijk mogelijk. Zo nemen we u bijvoorbeeld werk uit handen door zo veel mogelijk administratieve zaken op ons te nemen.

Voor onze trainingen beschikken wij over een landelijk netwerk van docenten. Zij zijn gecertificeerd, deskundig en ervaren. Wij zijn continu in contact met hen zodat we de kwaliteit van de trainingen kunnen waarborgen.

Taal in de Schoonmaak is onderdeel van Taal in het Bedrijf.

 

Taalselfiewedstrijd Taal in de Schoonmaak groot succes!

De winnaars van de taalselfiewedstrijd zijn bekend. De wedstrijd voor de cursisten van Taal in de Schoonmaak in de Week van de Alfabetisering (8 t/m 14 september 2014) was een groot succes. We zijn enorm verrast door de grote respons en de inzet van alle cursisten.

De deelnemers hebben er werk van gemaakt om uitgebreid – of juist mooi bondig – te vertellen waarom de Nederlandse taal belangrijk voor hen is, begeleid door gekke, kleurige, maar vooral: talige foto’s. Uit ruim honderd creatieve inzendingen is op drie verschillende niveaus een winnaar gekozen. Lees meer en kijk wie de winnaars zijn!

 

Belevingsonderzoek voor laaggeletterde medewerkers

Miljoenen mensen in Nederland doen jaarlijks mee aan een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Deze onderzoeken geven de werkgever informatie over hoe de medewerker zijn werkomgeving beleeft, hoe hij leiding en arbeidsvoorwaarden waardeert en welke toekomstverwachtingen de medewerker heeft. Tot nu toe waren deze onderzoeken alleen begrijpelijk voor de goed geletterde en (hoger) opgeleide medewerker.

In opdracht van Gom Schoonhouden en het Eckhart Instituut heeft Taal in het Bedrijf een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een instrument dat voor de laaggeletterde medewerker begrijpelijk is. Zodat er een compleet beeld gegeven kan worden over hoe álle medewerkers de organisatie beleven. Lees meer.

 

Nederlandse taal heeft belangrijke plek in goedgekeurd sectorplan

Het sectorplan het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf dat door de RAS is aangevraagd, is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd.

Door de subsidie van het sectorplan en de bijdrage RAS, kunnen meer werknemers de Nederlandse taal gaan leren in de periode vanaf half 2014 tot half 2016. Er is voor 2050 taaltrajecten financiering. Per traject is er maximaal € 4000 subsidie beschikbaar.

Taal in de Schoonmaak heeft voor OSB leden een passend taaltraject ontwikkeld.

Lees meer over de mogelijkheden van de RAS-subsidie bij Taal in de Schoonmaak!

 

Overeenkomst nieuwe driejarige CAO bereikt

Op 27 mei is na een zeer intensief proces en met de hulp van een externe bemiddelaar een drie-jarige CAO in de schoonmaakbranche bereikt. Dit maakt een einde aan de vervelende onzekerheid in de branche en de stakingsacties van vakbond FNV. Onderdeel van dit akkoord is dat de subsidiëring van Nederlandse taallessen wordt gecontinueerd! Ook komt er een fonds voor schoonmakers die hun inzetbaarheid willen vergroten en buiten de sector aan het werk willen. Lees meer hierover op de website van de OSB.

 

Hoog bezoek bij Taal in de Schoonmaak!

Op 23 april 2014 was Koningin Máxima te gast bij Taal in de Schoonmaak in het Erasmus MC te Rotterdam. Daar reikte zij het 1000ste certificaat uit aan een medewerker van Hago Zorg.

Koningin Máxima reikt 1000ste certificaat uit bij Taal in de Schoonmaak

Koningin Máxima reikt 1000ste certificaat uit bij Taal in de Schoonmaak

Lees meer op de website van OSB.

 

Copyright © Taal in het bedrijf.

Contact Us